Общи условия

Общи Условия

www.phone-exchange.bg


Добре дошли в нашата платформа www.phone-exchange.bg!Тук можете да намерите голямо разнообразие от мобилни устройства втора употреба с гаранция и доказан произход.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията междупосетителите и потребителите на услугите и ресурсите, предлагани вплатформата, от една страна, и администратора на платформата, от друга. Достъпъти разглеждането, както и регистрацията и използването по всякакъв начин на услугите и ресурсите на платформата, изискват Вашето съгласие с настоящите Общи условия. Моля да се запознаете в детайли с Общите условия преди да пристъпите към разглеждането на платформата или преди да използвате предлаганите услуги! 

I. Общи разпоредби

Чл. 1 Hacтoящитe oбщи ycлoвия ca пpeднaзнaчeни зa peгyлиpaнe нa oтнoшeниятa мeждy “НЮ ФОУН 2014” ЕOOД, с ЕИК 202853262 нapичaнo пo-дoлy зa ĸpaтĸocт ДOCTABЧИK, и ĸлиeнтитe, нapичaни пo-дoлy ΠOТРЕБИТЕЛИ, нa плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия „phone-exchange.bg”, нapичaн пo-дoлy ПЛАТФОРМА .


Чл. 2 Данни на ДОСТАВЧИКА

1. Haимeнoвaниe нa Дocтaвчиĸa: 

2. Адрес за контакт: 

3. Дaнни зa ĸopecпoндeнция: 

4. Bпиcвaнe в пyблични peгиcтpи:

Чл. 3 При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

ПЛАТФОРМА - Юридическото лице, което е собственик и управлява платформата www.phone-exchange.bg;

Продукт - Стоки от електронен тип, които могат да бъдат пуснати за покупка или продажба на Сайта

Спецификации - Технически, експлоатационни и естетически характеристики на Продуктите

Сайт - Интернет домейн www. phone-exchange.bg, както и всички негови поддомейни и свързаните с тях домейни

Клиент - Физическо лице над 18-годишна възраст или юридическо лице, което посещава платформата, за да използва наличните услуги;

Купувач - Физическо лице над 18-годишна възраст или юридическо лице, което лично  или чрез свой представител закупува един или повече продукти, предлагани в платформата;

Продавач - Физическо лице над 18-годишна възраст или юридическо лице, което лично  или чрез свой представител осъществява продажба на даден продукт в платформата;

Продажба - Процесът, чрез който се извършва търговската сделка ;

Прогнозна ценова оферта - Първоначалната ценова оферта към Продавача, изчислена автоматично след предоставяне на информация за продукта и попълване на въпросник;

Крайна ценова оферта - Ценовата оферта, която продавачът получава след получаване и инспекция на продукта, който иска да продаде;

Изкупна цена - сумата, която Продавача ще получи в резултат от продажбата на неговия продукт;

ФОНИТ – сертификат за състояние на телефона;


Партньор- Физическите и юридическите лица, с които Платформата е сключил договори или други видове споразумения за доставка на определени стоки или услуги;

Процедура – последователност от действия и задължения, които потребителят на www.phone-exchange.bg задължително е необходимо да извърши за получаването на продукт или услуга;


II. Характеристики и използване на платформата


Чл. 3  phone-exchange.bg е платформа за електронна търговия, достъпна на следния интернет адрес phone-exchange.bg, чрез която се предоставя възможност на физически лица да продадат своя мобилен телефон втора употреба („Продавачи“) 

Чл. 4 Ползвателите на платформата имат възможност да:

1. Да оценяват използваните си телефони чрез сертификат за качество ФОНИТ;

2. Дa cĸлючвaт сделки зa пoĸyпĸа или пpoдaжбa и дocтaвĸa нa cтoĸитe, пpeдлaгaни oт Дocтaвчиĸa чpeз плaтфopмaтa phone-exchange.bg;

3. Да извършват и получават плащания във вpъзĸa cъc cĸлючeнитe сделки c Дocтaвчиĸa, cъглacнo пoддъpжaнитe oт плaтфopмaтa phone-exchange.bg cpeдcтвa зa paзплaщaнe.

4. Дa пoлyчaвaт инфopмaция зa cтoĸи, пpeдлaгaни в плaтфopмaтa phone-exchange.bg;

5. Дa бъдaт yвeдoмявaни зa пpaвaтa, пpoизтичaщи oт зaĸoнa, пpeдимнo чpeз интepфeйca нa плaтфopмaтa phone-exchange.bg в Интepнeт;

6. Дa yпpaжнявaт пpaвoтo cи нa oтĸaз, ĸoгaтo e пpилoжимo, пo Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe.

7. В определен етап от развитието на платформата дa извъpшaт peгиcтpaция и cъздaвaнe нa пpoфил зa пpeглeждaнe нa eлeĸтpoнния услугите на доставчика и изпoлзвaнe нa дoпълнитeлнитe ycлyги зa пpeдocтaвянe нa инфopмaция;

Чл. 4.1 Потребителите нямат право да използват платформата на phone-exchange.bg:

а) по всякакъв начин, който нарушава местните, националните или други закони или разпоредби;

б) за всякакви цели, включително търговски, които са недопустими от настоящите Общи условия;

в) по всякакъв начин, който нарушава правата на физически или юридически лица, включително техните авторски права, търговска марка, право на интелектуална собственост или други частни или договорни права;

г) да разпространяват реклами/публикации или да комуникират материали с невярно или подвеждащо съдържание;

д) по какъвто и да е начин да тормозят и заплашват друг потребител или посетител на платформата или да го въвежда в заблуда;

е) по какъвто и да е начин да насърчават расизъм, насилие, омраза, физически или морални обиди от всякакъв вид;

ж) да публикуват снимки или изображения на друго лице без негово разрешение;

з) за насърчаване на незаконни дейности или такива, които биха довели до нараняване или посегателство върху друг човек;

и) за достъп, манипулиране, причиняване на щети или използване на части от платформата, които не са предназначени за публично ползване, на компютърни системи, сървъри или оборудване на phone-exchange.bg;

й) за достъп или опит за достъп до данни на други потребители на платформата или за достъп и пробив в някоя от мерките за сигурност, свързани с предоставяните услуги или за проучване и тестване уязвимостта на система или мрежа за сигурност;

к) за въвеждане на злонамерен софтуер, вирус или друг злонамерен софтуер (червей), който да повреди или да пречи на функционирането на платформата;

л) да пречат или прекъсват достъпа на всеки потребител, хост или мрежа чрез изпращане на вирус, претоварване, спам, писане на скриптове и др.

м) да копират, променят или разпространяват съдържанието на други потребители без тяхното съгласие;

н) да искат или предоставят незаконни услуги.


4.2 Всеки потребител трябва да пази потребителското си име и парола в безопасност, и ще бъде отговорен в случай на тяхното измамно използване от трета страна.


4. phone-exchange.bg  няма да носи отговорност за щети, причинени от технически неизправности на Платформата (напр. невъзможност за достъп до платформата).


Чл. 5. При  сключване на сделки зa пoĸyпĸa или пpoдaжбa нa cтoĸи, с пoпълвaнe нa дaннитe cи и нaтиcĸaнe нa бyтoнитe зa cъглacиe c нacтoящитe oбщи ycлoвия, Πoтребителят дeĸлapиpa, чe e зaпoзнaт c тях, cъглaceн e c тяxнoтo cъдъpжaниe и ce зaдължaвa бeзycлoвнo дa ги cпaзвa.


Чл. 6 Достъпът до Платформата за извършване на Процедура (покупка или продажба на употребяван продукт) е разрешен на всеки потенциален Клиент, който действа със законна цел и възнамерява да извърши покупка или на продажба на един или повече продукти, в съответствие с тези условия.

Чл. 7 Клиент е всяко юридическо или физическо лице, което е поне на 18 години. Ако сте упълномощили непълнолетен да използва Сайта, вие носите отговорност за неговото поведение при използване на сайта.


Чл. 8 Злоупотребата с Платформата е строго забранена. Всяко използване на Платформата по начин, който противоречи на добрата търговска практика, приложимото право или добрия морал и който би могъл да навреди на нас или на нашите клиенти и партньори е забранен.


Чл. 9 phone-exchange.bg  има право по свое усмотрение да изтрие част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или определени потребители.

Чл. 10 phone-exchange.bg има право по своя преценка да изтрие и/или закрие информацията на определен потребител и без право на преразглеждане.

Чл. 11 phone-exchange.bg има право да извършва всякакви санкции, свързани с услугите, които предоставя, ако е получил уведомление за нарушение в сайта от упълномощените органи на българското законодателство или в случаите, когато потребител наруши Общите условия за ползване на сайта.

Чл. 12 phone-exchange.bg ще санкционира всеки потребител и ще уведомява органите на реда за нарушаване на нормите на обществения морал и българското законодателство, включително публикуването на порнографски материали и снимки, обиди, нежелана реклама, нарушаване на авторското право и сродните му права, нарушаване на свободата и правата на личността, дискриминация, застрашаване на живота или здравето на потребителите.

Чл. 13 Информацията, използвана за описание на Продуктите (включително, но не само, неподвижни изображения или динамичен, описателен текст, графични или видео презентации) има изключително ролята на представяне и информиране и не налага никакви задължения от наша страна. Ще положим всички разумни усилия да гарантираме точността на представената информация за продуктите, техните цени и спецификации.

Чл. 14 Ако по някаква причина цените или други подробности, свързани със спецификациите на продукта, са представени неправилно на Платформата и вече сте направили поръчка, ние ще ви информираме възможно най-бързо по имейл или по друг начин за допуснатата грешка.


Чл. 15 Известието, получено по имейл от нас след извършване на Поръчка в платформата има уведомителна роля и не представлява приемане на Поръчката от страна на www.phone-exchange.bg. Поръчката се счита за приета от нас в момента, в който получите известие за доставка (чрез телефонно обаждане, SMS и/или имейл).


Чл. 16 При основателни причини (включително, но не само, изчерпана наличност на някои продукти), www.phone-exchange.bg си запазва правото да промени вида или количеството на Продуктите в Поръчката. При възникване на такава ситуация незабавно ще бъдете уведомени за промяната и ще можете да приемете или отхвърлите поръчката. Ако отхвърлите поръчката, тя се счита за анулирана и в случай на изплатени от вас суми, те ще ви бъдат възстановени.

Чл. 17 Процедурата се счита за приета, а договорът между платформата и клиента за сключен в момента, в който получите известие за доставка (чрез телефонно обаждане, SMS и/или имейл).


Чл. 18 При възникване на въпроси, проблеми или допуснати грешки при въвеждане на данни при процедура, можете да се свържете с нас на имейл адрес …………………… или чрез другите ни канали за комуникация. 

Моля, обърнете внимание, че този документ е част от настоящите общи условия (заедно с всички други документи, на които се позоваваме, както и всички други последващи споразумения между нас и вас относно процедурите на платформата, независимо дали е направена писмено или на електронен носител).


IV Процедури  на продукти

Чл. 19 При наличие на мобилен телефон, който искате да продадете използвайки платформата phone-exchange.bg,  ще трябва да преминете през процес на оценка и проверка на този продукт 


Чл. 19.1 Допустимост на продукта. Сертификат Фонит 

Като първа стъпка ще трябва да попълните виртуален въпросник, избирайки от определени технически характеристики на продукта, както е посочено от нас чрез мобилно приложение. Необходимо е да изтеглите приложението и да следвате стъпките.


Чл. 19.3 Калкулиране на цена 

След завършване на сертифицирането е необходимо да изпратите запитване за цена. Генерира се прогнозна ценова оферта. При съгласие от ваша страна е необходимо да изпратите продукта за инспекция до 24 часа от чеса на генерираният сертификат. Тези прогнозни ценови оферти не е окончателна и при изпращане на продукта вие декларирате, че сте:

Запознат с тях, съгласен сте с тяхното съдържание и се задължавате да ги спазвате безусловно;

Запознат с Наръчника на продавача и ще спазвате неговите изисквания;

Съгласен сте да получавате директна комуникация от нас по имейл и телефон.

Прогнозната ценова оферта не поражда договорно задължение нито за нас, нито за вас и може да бъде коригирана на по-късен етап, след техническата проверка на телефона, направена от нашия екип. Прогнозната ценова оферта е със срок на валидност от 3 календарни дни.


Чл. 19.4 Окончателна оценка на продукта

След като проверим продукта  ви,  ще се свържем с вас по един от комуникационите ни канали и ще ви уведомим за резултатите от проверката. При закупвуане на продукт от наша страна, ще получите парите си в офиса на куриерската фирма, от която сте го изпратили към нас. Ако установим, че реалното състояни на продукта се разминава от заявеното от вас и/или има сериозни повреди на хардуер/софтуер/външен вид, запазваме си правото да отправим нова оферта или да го върнем обратно към вас.

При продажба на наложен с наложен платеж той задължително трябва да бъде изпратен с оригиналната му кутия и с оригинал или копие на документ за произход на продукта- касова бележка/фактура/договор за покупка от мобилен оператор или търговец, от който сте го закупил. При липса на едно или две от тези неща, няма да можем да закупим продукта ви с наложен платеж и си запазваме правото да върнем телефона ви обратно към вас.

До 24 часа след получаването му, нашите експерти ще извършат проверка на продукта и след това ще се свържем с вас, за да ви уведомим за резултатите от нея. При получаване на продукта ви в събота, ще се свържем с вас в първия работен ден. 

Ако продукта е в описаното от вас състояние, потвърждаваме офертата  и сумата се изплаща директно в банковата ви сметка, посредством пощенски паричен превод през Еконт, от офис на EasyPay или друг от наличните към момента платежни методи. Ако продукта е в състояние различно от описаното, ще предложим нова оферта, съобразена с актуалното му състояние. И в двата случая можем да върнем телефона ви обратно към вас, ако пожелаете това.


Чл. 19.5 Процесът по проверка на продукта. След като получите и приемете прогнозната ценова оферта и изберете продажба, ще получите имейл с товарителница за изпращане и допълнителни указания как да подготвите продукта си за изпращане. Трябва да ни изпратите продукта за проверка, използвайки куриер съгласно механизма описан в раздела „Често задавани въпроси“ и в “Наръчник на продавача". 


Чл. 19.6 Лични данни, налични в Продукта. Моля, когато изпращате продукта за проверка, изтрийте всички лични данни, които съществуват в него. Трябва задължително да премахнете акаунта си, да възстановите телефона към фабричните му настройки, да премахнете СИМ картата, да проверите за дисплея за мъртви и/или прегорели пиксели, както и за петна на камерите. Подробна информация как да направите това e предоставена в Наръчник на продавача. Ако въпреки това  не можете сами да се справите, когато е възможно, моля да свържете се с лице, което може да ви съдейства или на което ние можем да обясним стъпките, които трябва да следва, за да направи това. Ние не поемаме отговорност за данните, които съществуват в устройството и искаме да Ви информираме, че липсата на пълно изтриване на данни може да удължи процесът на закупуването му от платформата (защото ще трябва да върнем устройството към вас за изтриване  на информация за ваша сметка и едва след това ще можем да преминем към действителната техническа проверка ). 

Моля, обърнете внимание, че изпращането на заключен телефон с акаунт в Google / iCloud ще доведе до забавяне на процеса на проверка и продажба и Платформата няма да  да носи отговорност за това.

Моля, прочетете инструкциите за премахване на акаунт / парола в Ръководството на продавача или се свържете  с нашия екип за насоки.


Аксесоари за телефон. Моля, не ни изпращайте аксесоарите, които имате, защото те ще бъдат унищожени или рециклирани и няма да можем да ви ги върнем. Под аксесоари имаме предвид: зарядни устройства, кабели, слушалки, калъфи, защитни фолиа и др. Те не водят до увеличаване на продажната цена и ще бъдат изпратени за рециклиране, така че по - добре ги задръжте. Клиентът изрично се съгласява, че ще изпрати Продукта „такъв, какъвто е“, без аксесоари и др. и изрично се съгласява, че Платформата няма задължение да ги върне, ако Продуктът бъде върнат към него. В такъв случай, вашият продукт ще бъдат върнат без никакви други аксесоари, дори ако сте ни ги изпратили. По този начин вие приемате и се съгласявате, че Платформата  няма да носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, пряко или косвено причинени от унищожаване или рециклиране на аксесоари и че по никакъв начин няма да изисквате Платформата  да възстанови паричната им себестойност.


Чл. 19.7 Проверка на продукта. За да предложим най-доброто изживяване на нашите потребители и по този начин да повишим доверието в предлаганите услуги, ние или нашите партньори ще извършим проверка на устройството и ще оценим неговото състояние от техническа и естетическа гледна точка. 

Чл. 19.8 Дефекти на продуктите. Понякога може да не осъзнавате, че телефонът ви има дефект. Не бихме искали да ви дадем по-малко пари, отколкото е стойността на телефона ви. Поради това при подобна ситуация ще ви информираме за откритите дефекти, за паричната стойност на ремонта и ще ви попитаме дали искате да оставите телефона за продажба,  да го поправим  (и да извадим разходите за ремонт от крайната сума) или да ви го върнем обратно.


Чл. 19.8.1 Разглобяване на телефона. В някои случаи ще се наложи да разглобим телефона ви, за да проверим дали е имал контакт с течности и дали са на лице окислени части или други технически неизправности. Вашият телефон ще бъде сглобен отново в първоначалното му състояние без подмяна на компоненти.


Чл. 19.9 Информиране на компетентните органи. Моля, обърнете внимание, че нашата процедура за проверка включва и проверка на IMEI на телефона или друг уникален идентификатор, който ни позволява да установим дали телефонът е откраднат, изгубен или блокиран. Ако установим, че телефонът е включен в черен списък, ние си запазваме правото: (а) да изискаме възстановяване от вас на пълната сума, заплатена от Платформата към вас; (б) ако сумата не е преведена към вас и установим, че телефонът е въведен в черния списък на IMEI, да не ви изплатим въпросната сума. И в двата случая ще се свържем с компетентните органи и ще им предоставим всички ваши идентификационни данни, за да могат те да поемат случая.

Чл. 19.11 Крайна Ценова оферта. След извършената от нас проверка, Продавачът ще получи крайна ценова оферта. В крайната ценова оферта се посочва цената, която Платформата ще Ви заплати за Вашето устройство, както и допълнителните условия за сделката.  Цената в крайната ценова оферта може да е същата, по-ниска или по-висока от първоначалната цена в прогнозната оферта. Продавачът ще бъде информиран относно крайната ценова оферта по един от съществуващите канали на Платформата (телефонен разговор, електронна поща, SMS, Viber, push-известие през платформата, известие в акаунта и т.н.). Ще имате период от 3 календарни дни, за да приемете получената ценова оферта. С приемането на  крайната ценова оферта, вие приемате и Общите условия, с което декларирате, че сте:


Запознат с тях, съгласен сте с тяхното съдържание и се задължавате да ги спазвате безусловно;

Запознат с Наръчника на продавача и ще спазвате неговите изисквания;

Съгласен сте да получавате директна комуникация от нас по имейл и телефон.

Моля, прочетете внимателно цялата информация, която получавате от нас по време на процеса на продажба. Вие носите отговорност за предоставените отговори. Например, ако приемете вашият телефон да бъде ремонтиран преди публикуването му за продажба в платформата на phone-exchange.bg”, това означава, че се съгласявате стойността на ремонта да бъде приспадната от финалната сума, която ще получите при продажба на телефона. Едва след като потвърдите, че приемате офертата на phone-exchange.bg”, възникват договорни отношения между двете страни. Ако не приемете изпратената от нас оферта в гореописания 5-дневен срок, ние ще ви върнем телефона безплатно по куриер в същото състояние, в което сте ни го предложили за проверка. Ако при доставката на телефона смятате, че той е в по-лошо състояние от първоначалното, моля да отбележите това. Ако не го направите в момента на получаването на пакета с телефона, вие губите правото да претендирате за щети.


Чл. 19.12 Връщане на продукта. Когато след техническата проверка се установи, че телефонът ви не може закупен или не сте съгласни с ревизира оферта и искате да го получите обратно, имате право да изискате неговото връщане. Телефонът ще бъде върнат на същия адрес или офис на куриер, от който сте ни го изпратили, освен ако изрично не посочите друг адрес. В рамките на максимум 2 работни дни от момента, в който изискате телефона си обратно, ние ще го изпратим към вас по куриер, като доставката е за наша сметка. Ако в рамките на 90 календарни дни не ни потвърдите адрес за връщане, изрично се съгласявате, че phone-exchange.bg има правото да унищожи телефона, да го използва за резервни части или както сметнем за подходящо, без да сме длъжни да плащаме някакво обезщетение или да бъдем отговорни към вас. 


Чл. 19.13 Публикуване на продуктите за продажба. Ако приемете нашата крайна оферта, ние ще заснемем телефона ви и ще го публикуваме на Сайта заедно с негово описание, състояние и техническите му спецификации.


Чл. 19.14 Успешно приключване на продажбата. 

При приемане на крайната ценова оферта, която сме отправили за закупуване на вашия мобилен телефон и в зависимост от метода на продажба, който сте избрали, phone-exchange.bg”ще:

Продажба с наложен платеж, ще изплати веднага сумата, която можете да получите от куриерския офис, от който сте изпратили телефона;

Вие носите единствена отговорност за информацията, предоставена в Платформата! Не приемаме други акаунти освен тези на титуляра на сметката. В момента, в който ни изпратите банковите си данни, вие носите отговорност за точността на информацията. phone-exchange.bg”не носи отговорност за други грешки, които могат да възпрепятстват паричния превод към вас (например посочване на грешен IBAN или сметка на друго лице).


Чл. 19.15 Налични данни в телефона. Както бе уточнено в чл. 19.4., телефонът ви трябва да бъде изпратен без наличието на никакви пароли или лични данни, като трябва да бъдат възстановени фабричните му настройки. Ако не приемете нашата ценова оферта, телефонът ви може да бъде върнат без данни, които са съществували в него. Моля, обърнете внимание, че ние не предлагаме архивиране(back up) на тези данни, не съхраняваме и не обработваме данни, които съществуват във вътрешната или външна памет на телефона и няма да можем да възстановим тези данни, ако бъдат изтрити. Телефонът ще ви бъде върнат в състояние съгласно процедурата за връщане към фабричните настройки. phone-exchange.bg” няма да носи отговорност по никакъв начин за загуба или щети, причинени от изтриване на данни в телефона ви. 


Чл. 19.16 Прехвърляне на риск. Прехвърлянето на риска при загуба или повреда на телефона е отговорност на phone-exchange.bg след момента, в който продуктът ни бъде доставен от куриера. Поемането на риск от phone-exchange.bg  приключва в момента, в който предадем към Куриер продукта за връщане към Вас, без значение от причината за връщане. През периода, когато продуктът е в транзит при куриерската компания, отговорността за продукта принадлежи на съответния куриер - всеки проблем, който може да възникне по отношение на загубата, целостта или увреждането на имуществото през периода, в който то се намира при куриера, е изцяло тяхна отговорност, като phone-exchange.bg е напълно освободен от отговорност.

При получаване на телефона си от куриер, имате право да се възползвате от услугата тест и преглед и ако мислите, че телефонът ви не е в същото състояние, в което сте го изпратили до нас, моля да го заявите на куриера и да се свържете с нас. Ако не го направите, изрично се съгласявате, че приемате върнатия телефон и ние не носим отговорност за последващи претенции от ваша страна. 

Чл. 19.17 Прехвърляне на собствеността. Виe ще бъдете собственик на продукта, който ни поверявате до момента, в който phone-exchange.bg го откупки от вас.

Чл. 19.18 Данъци и други такси. В повечето случаи, вие не извършвате бизнес операция като продавате продукти на phone-exchange.bg  и съответно не се изисква заплащане на допълнителни такси, комисиони или други суми към други органи. Въпреки това, phone-exchange.bg не може да предостави правни и данъчни съвети и имайки предвид, че законодателството непрекъснато се променя, ние вие препоръчваме да се консултирате със специалист, за да разберете дали дължите данъци и такси за суми, получени от phone-exchange.bg в резултат на Продажбата. phone-exchange.bg ще направи всичко възможно, за да ви информира за последните законодателни промени, които ви касаят, но въпреки това ние не носим отговорност за данъци или такси, които може да се наложи да платите след продажбата на продукта.

Чл. 19.19 Гаранции. Като потребител, вие декларирате и гарантирате, че данните, които ни предоставяте, са истински и носите отговорност за тях. 

В допълнение, като Продавач изрично заявявате, че сте собственик на продукта (или имате право да прехвърляте собствеността върху него на всяко друго лице), че продуктът е съвместим с описаните спецификации (естетически и технически), че представлява оригинален продукт. 

Ние сме отговорни пред Купувача за продукта, който ни предоставяте за Продажба на Платформата съгласно търговската гаранция, която имате и ние го предлагаме за продажба след извършена от нас техническа проверка.

VIII. Рекламна и търговска комуникация

Чл. 20 Избирайки конкретна опция в края на настоящите Общи условия, потребителят може да изрази съгласието си да получава рекламни и търговски съобщения по имейл/ SMS / телефонни обаждания, което позволява на phone-exchange.bg”и неговите сътрудници и / или партньори да изпращат такива съобщения.

Чл. 21 Потребителят може по всяко време да отмени съгласието си за получаване на такива рекламни и търговски съобщения като:

изпрати писмено искане на имейл адреса в секцията „Контакти“ на Платформата или по друг, предоставен на phone-exchange.bg” начин - в този случай, отмяната ще влезе в сила в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа след изпращане на искането;

отказ от получаване на бюлетини или търговски съобщения, във всеки момент, чрез кликване на специалната връзка, която може да бъде намерена в съдържанието на всеки Бюлетин;

отбележете опцията за оттегляне на съгласието в специалния раздел на Платформата.

Чл. 22 Отказът на Потребителя от получаване на бюлетини или други търговски съобщения не означава отказ от приемането на останалата част от условията на phone-exchange.bg”.


Чл. 23 phone-exchange.bg”си запазва правото да избира лицата, на които ще изпраща бюлетини и други съобщения, ако предварително са дали изричното си съгласие за това, както и да премахне от базата данни всеки Потребител, който преди това е изразил съгласие за получаване на бюлетини и други търговски съобщения, без никакви последствия за phone-exchange.bg  или предварително известие от наша страна.

V ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 24 Личните данни на клиентите са събират според политика на личните данни на сайта публикувана ТУК

VI Отговорност


Чл. 25 Цялото съдържание, което публикувате в Платформата, е изцяло ваша отговорност.

Чл. 26 phone-exchange.bg”няма задължение, но си запазва правото да премахне съдържание, което нарушава настоящите Общи условия или действащото законодателство.


Чл. 27 Ако phone-exchange.bg”понесе отговорност за съдържанието, публикувано от Потребителите в Платформата, ние си запазваме правото да съдим Потребителя за пълно възстановяване на претърпените щети.


Чл. 28 phone-exchange.bg”не насърчава, поддържа, представя или гарантира по никакъв начин точността на съдържанието или съобщения, публикувани чрез Платформата и не поддържа и/или се присъединява към изразените мнения на потребителите на съществуващите услуги и продукти чрез платформата, като те са единствените отговорни за това съдържание.


Чл. 29 Използвайки Платформата, вие се съгласявате и приемате, че може да бъдете изложени на съдържание, което може да бъде клеветническо, обидно, неточно или подвеждащо. www.phone-exchange.bg Бг не носи отговорност по никакъв начин за това съдържание, включително, но не само за всякакъв вид произтекли щети, материални или морални, преки или косвени.


VII. Известия и жалби

Чл. 30 Можете да се свържете с нас на предоставения е-мейл адрес в секция "Контакти" на Платформата за въпроси или проблеми, свързани с услугите или продуктите, публикувани в платформата. В зависимост от техническото развитие на платформата, може да предоставим други методи за комуникация с нас (като онлайн чат, комуникация от вашия потребителски акаунт, социални мрежи и т.н.), за които ще бъдете уведомени. 


Чл. 31 Получените уведомления ще бъдат обработени и разрешени от phone-exchange.bg”в рамките на 30 (тридесет) календарни дни от получаването им.


Чл.32 Имейл адрес, на който всеки може да подаде сигнал за всяко нарушение на авторски права, е ……………………………………

VIII. Промени в този документ

Чл. 33 phone-exchange.bg” си запазва правото да прави промени на настоящите Общи условия, като ще ви уведомим по избран от нас начин(изскачащи прозорци, push известия, имейл и др.). Препоръчваме ви при достъп ди тази страница винаги да се запознавате с най -новата версия.


IX. Дейност в границите на България


Чл. 34 Продуктите, продавани на сайта, се доставят изключително на територията на Република България.

В сила от 23.03.2023 г.    


"Ню Фоун 2014" ЕООД   |   Всички права запазени.