Политика за възстановяване на суми при извършени плащания

Сумите се възстановяват с обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 7 дни.

Връщане на пари е възможно само в случаите:

-Стоката е неналична;

-При наличие на отказ преди получаване на стоката, чрез уведомяване;