Политика за отказ на картодържател от направена поръчка

При нас е възможно да направите отказ от договор за покупко-продажба до 10 дни.

Кога мога да направя отказ от договор за покупко-продажба без посочване на причина?

Можете да ни върнете всяка стока, която сте закупили при нас. Изключение е стока, чиято цялост е била нарушена.

Как да постъпя при отказ от договор за покупко-продажба без посочване на причина?

В срок до 10 дни след получаване на стоката ни уведомете за решението си за отказ от договора за покупко-продажба.  

Ще Ви възстановим покупната цена в рамките на 14 дни от датата на отказа чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането. В съответствие със закона можем да изчакаме с възстановяването на сумата, докато не получим върнатата от Вас стока.